SEB Kinesiske Aktier 2013-2017

Fondskode DK0030314976 Udstedt i alt 40.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 40.500.000
Udstedelsesdato 11-03-2013 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 11-09-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft 82 %
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 12 kinesiske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
18-02-2013 - Tegningsmeddelelse
22-02-2013 - Fastsættelse af startkurser
15-05-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
10-07-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
03-12-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv

Underliggende aktiv

Underliggende 12 kinesiske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 111,9024
Udvikling 11,90%
Foreløbig indfrielseskurs 111,94

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 109,00
Seneste udbud 113,00
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 0,00%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 24-04-2017

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.