SEB Kinesiske Aktier 2013-2017

Fondskode DK0030314976 Udstedt i alt 40.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 11-03-2013 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 11-09-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft 82 %
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 12 kinesiske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
18-02-2013 - Tegningsmeddelelse
22-02-2013 - Fastsættelse af startkurser
15-05-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
10-07-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
03-12-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
19-07-2017 - Substitution af aktie i den underliggende Aktiekurv

Underliggende aktiv

Underliggende 12 kinesiske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 0,13%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 112,27
Udvikling (ift. midt) 0,01%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.