Amerikanske Aktier (USD) 2013-2017

Fondskode DK0030315007 Udstedt i alt 108.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 108.000.000
Udstedelsesdato 11-03-2013 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 11-09-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende 15 amerikanske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
20-02-2013 - Tegningsmeddelelse
25-02-2013 - Fastsættelse af startkurser
14-06-2013 - Berigtigelse af Informationsmateriale
06-11-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
23-11-2016 - Ændring af Startkurs

Underliggende aktiv

Underliggende 15 amerikanske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 123,19
Udvikling 0,23%
Foreløbig indfrielseskurs 120,85

Obligation

Udstedelseskurs 108,87
Seneste bud 121,00
Seneste udbud 125,00
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 0,12%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 14-07-2017

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.