SEB Globalt Forbrug II 2017

Fondskode DK0030319934 Udstedt i alt 24.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 24.000.000
Udstedelsesdato 21-06-2013 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 18-12-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft 58 %
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 15 globale aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
04-06-2013 - Tegningsmeddelelse
12-06-2013 - Fastsættelse af startkurser
19-01-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv

Underliggende aktiv

Underliggende 15 globale aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 115,07
Udvikling 0,15%
Foreløbig indfrielseskurs 115,07

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 112,00
Seneste udbud -
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 0,04%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 09-10-2017

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.