Globale Aktier II 2018

Fondskode DK0030325584 Udstedt i alt 57.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 09-10-2013 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 09-04-2018 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommunekredit Underliggende 15 Globale aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
17-09-2013 - Tegningsmeddelelse
23-09-2013 - Fastsættelse af startkurser
06-04-2018 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 15 Globale aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 19,00%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 119,00
Udvikling (ift. midt) 7,00%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.